«یا من هو شدید العقاب»


+ این روزا بعد از اتفاقاتِ اخیر، مدام با خودم این شعر رو تکرار می کنم:


زان که از قرآن بسی گُمرَه شدند / زین رَسَن قومی درون چَه شدند

مر رسن را نیست جرمی ای عنود / چون تو را سودای سر، بالا نبود

چون تو تاریک و ملول و تیره ای / دان که با دیو لعین همشیره ای


بعد پیشِ خودم میگم چی میگن افرادی که فقط دم از رحمانیتِ خدایی میزنن که یکی از اسامیش شدید العقابِ...!!

الکی نیست که داعشی ها و داعش صفت ها، فکر میکنن با تفسیر به رای کردنِ قرآن، بهشت و رحمانیتِ خدا رو برای خودشون و هفت جد و آباءشون سند زدن!!


+ همون خدایی که ماجرای اصحاب فیل رو رقم زد، ماجرای طبس رو هم رقم زد و بالتبع ماجرای چپه شدنِ تابلوی "به سمتِ حرمِ مطهر" ...!!

بعد یادم میفته که «و مکروا و مکرالله والله خیر الماکرین»...


+ این روزا ذهنم درگیرِ مدافعینی هست که بخاطرِ دفاع از ناموس، فحش می خورن!

همون قدر که چشممون رو بی غیرتی پر کرده؛ گوشمون هم سِر شده از این ناسزاهایی که به باغیرت ترین های عالم میگن!!

بازم خوش به سعادتشون که عاقبت بخیر میشن...


من که درگیرِ دو روز دنیا شدم، تو روزای آتی برای عاقبت بخیر شدنِ هم دعا کنیم...!سوته دلان نوشت:

دنیا همه هیچ و اهلِ دنیا همه هیچ / ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ
«والسلام علی من التبع الهدی»