تا ماهِ محرم چند ایستگاه بیشتر نمونده...

اما چیزی که آزار دهنده س، نداهاییِ که طبقِ معمول از گوشه و کنار شنیده میشه که ای زنده کش های مرده پرست، حسین عرب بود، پس غیرتِ ایرانیتون کجا رفته...

ای زنده کش های مرده پرست، حسین 1400 سالِ پیش مرده، الان به فکرِ زنده ها باشین...

ای زنده کش های مرده پرست، حسین نیازی به عزاداریِ شما نداره...


و خلاصه شعارِ "ای زنده کش های مرده پرست" که تا آخر محرم و صفر همچنان شنیده میشه!!

کاش این حرف ها به گوشِ حضرتِ ابوالفضل نرسه!!

چون حضرت ابوالفضل یکی از ویژگی هاش غیرت داشتن رو امیر و صاحبشِ...

حسین ع با دمِ مسیحاییِ خودش این دو ماه مارو زنده میکنه و اونی که مرده و خبر نداره ما هستیم!!


من نه عرفان زده ام و نه شریعت زده...

نه با افراط در مراسم موافقم نه با کنار گذاشتنِ این آیین ها...

ولی اگر اسلام تا همین الانش سرِ پا مونده بخاطرِ حفظِ همین شعائر هستش...

واقعه ی کربلا هم تنها یک واقعه ی عظیمِ تاریخی نیست، بلکه با شعور و احساس و مذهب و عاطفه و روانِ آدما سر و کار داره...

 

به زعمِ برخی از فیلسوفانِ غربی؛ ایران بر دو محور زنده است!!

گذشته ی سرخ و آینده ی سبز...

اگر این دو را از آنها بگیریم، دیگر چیزی از مردمِ مسلمانِ ایران باقی نمی ماند...

 

سوته دلان نوشت:

خداجون درسته که با عقلِ ناقص و زبانِ الکنمون با شما حرف میزنیم ولی...

خداوندا به حق هشت و چارت / زما بگذر شتر دیدی ندیدی...

 

+ از خداوندِ منان آرزوی صبر رو برای داغدارانِ حادثه ی منا دارم...

اگر بلد نیستیم از غمشون کم کنیم؛ لااقل نمک به زخمشون نپاشیم!!

امیدوارم که مارو هم در این غمِ بزرگ شریک بدونن...

 


«والسلام علی من التبع الهدی»