نمیدونم چه کسی برای بارِ اول گفت که نظرِ هرکسی محترمه!


با این حساب باید بگیم داعشی ها هم که شیعه کشی می کنن، نظرشون محترمه!

یا آلِ سعود که بنابر خصومتِ شخصی، مردم رو از حج محروم می کنن نظرشون محترمه!

یا کسیکه بیت المال رو به راحتیِ آب خوردن، حیف و میل میکنه، نظرش محترمه!

یا کسیکه حق الناس رو زیرِ پاهاش له میکنه، نظرش محترمه!

...


با این طرزِ فکر که هرکسی نظرش محترمه، سنگ رو سنگ بند نمیشه!

کسی منکرِ این نیست که بر اساسِ روایت، به تعداد نفوس، راه برای رسیدن به خدا هست...

اما خودِ خداوند هم فرموده: «ان الدین عند الله الاسلام»


یعنی خوردن، خوابیدن، درس خوندن، کار کردن، فکر کردن،... باید تسلیمِ خداوند باشه.

تسلیمِ خداوند بودن با هرکی نظرش محترمه، سنخیتی با هم ندارن...


گفتگوی ادیان به چه معنی هستش؟!

مگر نه اینکه ادیان در راستای هم هستن و دینِ مقبولِ خدا تسلیم بودن و اسلام است...

پس چرا میگیم هرکسی عقیده ش محترمه؟!!

کسی منکرِ این نیست که آدم ها میتونن در راستای تسلیم بودن در برابرِ خداوند و در راستای انسانیتشون هرجور که مایل هستن زندگی کنن تا وقتی که حقِ هم رو رعایت کنن، اما هرچی که خلافِ این باشه، میشه «اولئک کاالانعام بل هم اضل»...

و آخرشم میشه همون نظر داعشی ها هم محترم است...
«والسلام علی من التبع الهدی»