امشب بازیِ والیبالِ ایران و آمریکا بود...

اینکه ایران برد، بسیار قابلِ توجه و ارزشمندِ؛ اما حرف یه چیزِ دیگه س...


کارشناس و گزارشگر والیبال، اولِ بازی اعلام کرد که والیبالیست های آمریکا، با اینکه نوشیدنی داشتن اما تا قبل از اذانِ مغرب، به احترامِ مردمِ ایران صبر کردن و نوشیدنی شون رو نخوردن!!


کاری که این روزا از بعضی مردمِ مسلمانِ جمهوریِ اسلامیِ ایران کمتر دیده میشه!!


اینکه میتونن روزه بگیرن ولی نمیگیرن، مساله ای هست بینِ خودشون و خدای خودشون...

اما اینکه همین عده در ملاءِ عام و به عمد، تو این هوای گرم، بدونِ ذره ای عذاب وجدان، آبِ خنک میخورن، یعنی اوجِ بی انصافی!!

یعنی زیرِ پا گذاشتنِ انسانیت!!

یعنی حتی از مردمِ آمریکایی که ممکنِ دین هم نداشته باشن؛ کمترن!!


این بار به جای مرگ بر آمریکا باید گفت درود بر شرافت و انسانیتِ والیبالیست های آمریکا...


سوته دلان نوشت:

تمامِ آرامشم را مدیونِ انتظاری هستم که دیگر از هیچکس ندارم!!

ماهِ رمضانِ همگی پر از عسل...

«والسلام علی من التبع الهدی»