«بسم الله الرحمن الرحیم»


این پست هیچ ارتباطی به جناب سعدی، حافظ، مولانا، باباطاهر، نیما، سهراب و ... نداره!


بلکه در موردِ تدبر سوره ی شُعرا هستش...

سوره شعرا در مورد پیامبران و قومِ هر پیامبری ایراد شده و توضیح میده که هر قوم چه خصلت و خویی داشتن و چه بلایی سرشون اومده!


سوره ی شعرا رو به علت طولانی بودنش نمیشه اینجا نوشت...

و فقط به موضوع هر سیاق اشاره می کنم:

 سیاق اول: ( آیه 1 تا 9 )

 به پیامبر اشاره میکنه که میخواد جونش رو از شدت اندوه و غصه از دست بده تا مردم ایمان بیارن، اما امکان پذیر نیست، چون خداوند هرچی نشانه و معجزه میاره، کفار انکار میکنن ولی به زودی عذابی رو دچار میشن که انکار پذیر نیست...

این سیاق با دو آیه تموم شده که در کل سوره، تکرارش رو شاهد هستیم:

«ان فی ذلک لایه و ما کان اکثرهم مومنین / و ان ربک لهو العزیز الرحیم»

این دو آیه 3 مطلب رو در بر داره، اول اینکه خدا از تمام نشانه هاش استفاده میکنه تا حجت رو تموم کنه ولی اکثر مردم مومن نیستن تا درک کنن!

دوم اینکه کلمه عزیز به معنی شکست ناپذیر هستش، یعنی خداوند نسبت به اونهایی که در حال توطئه هستن و ایمان نمیارن شکست ناپذیر هستش، و با توجه به اینکه در مورد پیامبر و پیروانش صحبت میکنه، نسبت به اونها رحیم و مهربان هستش...

(این دو آیه در پایان هر سیاق، نسبت به قوم کافر، و نسبت به پیامبر و مومنانش تکرار میشه)


نکته: رودر رویی با قومی کافر

دقیقا مثلِ وضع موجود که امام زمان برای ایمان آوردنِ ما، دور از جونشون، از غصه میخوان... (نعوذ بالله)


سیاق دوم: (آیه 10 تا 68)

مربوط به حضرت موسی هستش که داستان بنی اسرائیل و فرعون رو مطرح میکنه که بنی اسرائیل با بهانه هاشون، حضرت موسی رو اذیت می کردن و در نهایت حضرت موسی از دریا فرار کرد و قوم فرعون در آب غرق شدن... و در آخر با دو آیه ای که گفتم سیاق به پایان میرسه...


نکته: مردم فراموش کار نسبت به نشانه های الهی و نعمت ها، و عذر و بهانه های تو خالی

دقیقا مثلِ وضع موجود که نعمت های الهی دیده نمیشه و در عوض به دنبالِ سرابیم!


سیاق سوم: (آیه 69 تا 104)

مربوط به حضرت ابراهیم و داستانِ بت شکنی و مردمی که بر دینِ آبا و اجدادیشون پای بند هستن، و ذره ای به رسولشون اعتنا نمی کنن، و حضرت ابراهیم با مناظره ای خداوند رو مطرح میکنه و بت های اونها رو بی خاصیت می کنه!


نکته: مردمی که دینشون رو از پدر و مادر و اجدادشون میگیرن نه خدا و رسول و قرآن

دقیقاً مثلِ وضعِ موجود که بیشتر دین از اینترنت به دست میاد تا منبعِ اصلی!


سیاق چهارم: ( آیه 105 تا 121)

داستان حضرت نوح با قومی که لجوج بودند و بعد از 900 سال فقط 12 نفر ایمان آوردن، و حرفشون این بود که ما به دنبال رسولی نمی آییم که اطرافیانش همه اراذل و پست و بی ارزش هستن...

در آخر هم حضرت با پیروانش از طریق جنودِ الهی، از اون سرزمین رفتن و تمامِ زمین رو آب گرفت!

چون کافر بودند و نجاستِ کفر، فقط با آب پاک میشه!


نکته: دیوانه خواندن و پست شمردنِ پیامبر و مومنانش و منزوی کردنِ آنها...

دقیقاً مثلِ وضعِ موجود که محرومان رها و منزوی شدن و متمولان در عرصه ی فعالیت هستن!


سیاق پنجم: (آیه 123 تا 140)

داستان هود و قوم عاد، که این قوم بناها و قصرهایی رو میساختن که هیچ چیز بهشون اثر نمیکرد جز عذابِ خدا... در حالیکه سرشار از نعمت بودن و در این نعماتِ خودشون غرق بودن و در عدالت، حقِ همه رو زیرِ پا میذاشتن!


نکته: قومی که به گمونِ خودشون ابدی بودن و هیچ آخرتی رو برای کارشون متصور نبودن و فکر می کردن هیچوقت عذاب نمیشن!

دقیقاً مثلِ وضعِ موجود که عده ای با اختلاس و زد و بند، آخرتشون رو به کمترین بها دارن میفروشن!


سیاق ششم: (آیه 141 تا 159)

داستان صالح و قومِ ثمود به این صورت که قوم همیشه در عیش و نوش به سر می بردن و مستِ لایعقل بودن و به بدترین نحو، نشانه ی خدا رو از بین بردن!


نکته: این قوم به علت عیش و نوش، دچارِ رفاه زدگی شدن و تمامِ همّ و غمّشون، دو روزه ی دنیا بود!

دقیقاً مثلِ وضعِ موجود که مملکت بخاطرِ رفاهِ عده ای داره به یغما میره!

یکی با فوقِ لیسانس رو تاکسی کار میکنه و دیگری با فوقِ لیسانس، مظلومانه، جنسِ بی مصرفِ تجملاتی واردِ کشور میکنه!


سیاق هفتم: (آیه 160 تا 175)

داستان قوم لوط و ... (شرم از نوشتن دارم)

جالبِ توجه اینجاست که این قوم با سنگسار، عذاب میشن و چقدر خداوند زیبا این سیاق رو به اتمام رسونده!

چون در اینجا، بحثِ رفاه زدگی و مالِ مردم خوری نیست!! بلکه بحثِ نسل مطرح میشه!


نکته: قومی مفسد که تصمیم به آلوده کردنِ نسل های بعد داشتن!

دقیقاً مثلِ وضعِ موجود... چقدر 2030 با قرآنِ 1400 سالِ پیش همخونی داره!


سیاق هشتم: (آیه 176 تا 191)

داستان شعیب و قوم اَیکَه و اینکه این قوم برای به دست آوردنِ ثروتِ بیشتر، نسبت به مردم کم فروشی می کردن!


نکته: قومی که حق را به تمامه ادا نمی کردن و کم فروشی نسبت به مردم میکردن!

دقیقاً مثلِ وضعِ موجود که ثروت انحصاری شده و دستِ عده ای می چرخه و بقیه از نعماتِ الهی محروم شدن!


سیاق آخر: (آیه 192 تا 227)

این قرآن وحی منزل هستش و توصیفش در کتابهای پیشینیان هم اومده...

ماجرای عذاب، ایمان نیاوردن، نزول شیاطین بر دروغ گویان و ... در این سیاق مطرح شده و در آخر هم گفته شده:

«و انهم یقولون ما لا یفعلون / الا الذین امنوا و عملوا الصالحات...» / آیات 226 و 227

به گفته هاشون عمل نمی کنن مگر کسانی که ایمان آوردن و عملِ صالح انجام دادن...
سوته دلان نوشت:

سوره شعرا بسیار با وضعِ موجود شباهت داره...!!

از خوندنش دریغ نکنید... 
«والسلام علی من التبع الهدی»