چند وقتی میشه که یکی از همسایگانِ محترم با انواع و اقسامِ صفت ها یکی رو صدا میکنه، و از اونجایی که صداش خیلی بلند بود و به گوشِ بنده هم میرسید، فکر میکردم که بچه ی خودش رو به این شیرینی صدا میکنه!

تا اینکه بخاطرِ یکسری حوادث، فهمیدم گربه ی خودش رو به این صورت صدا میکنه!!


ازدواج (به اصطلاح) آدم ها با حیوانات...!!

هزینه های گزافی که خرجِ حیوانات میشه به جای اینکه خرجِ بچه هایِ خودِ فرد یا بچه های بی سرپرست و بدسرپرست بشه!!

و هزاران هزار دردِ دیگه که "اگر گویم زبان سوزد / ور نگویم مغز استخوان سوزد"...

 

سوته دلان نوشت:

خدایا به گمونم به ما که قراره مثلاً خلیفه الله بشیم امیدی نیست، خودت ما رو دریاب!!

 

 

«والسلام علی من التبع الهدی»