حضرت یوسف علیه السلام بعد از آزاد شدنش از زندان، به نزدِ حاکم مصر رفت و برای انجامِ وظیفه اعلام آمادگی کرد...

اون هم نه هرکاری، بلکه کاری که میدونست در توانش هست و در موردش علم و آگاهی و توانایی داره!


"قال اجعلنی علی خزائن الارض، انی حفیظ علیم"

(یوسف) گفت: مرا سرپرست خزائن این سرزمین قرار ده، زیرا من نگهبانِ دانایی هستم. / سوره یوسف، آیه 55

 

افضلیت یعنی اینکه تو هرکاری تخصص و تعهد لازم وجود داشته باشه...

حالا میخواد دکتر باشه یا کارگر...!!


اگر ذره ای وجدانِ کاری وجود داشته باشه، آدمیزاد سراغِ هرکاری نمیره، اون هم فقط برای کسبِ ثروت!!

اگر ذره ای وجدانِ کاری وجود داشته باشه بازی با احساس و روانِ مردم نمیشه، اون هم فقط برای کسبِ قدرت!!

اگر ذره ای وجدانِ کاری وجود داشته باشه جونِ مردم به خطر انداخته نمیشه، اون هم فقط برای کسبِ شهرت!!

اگر...!!

 

سوته دلان نوشت:

کاش عده ای یکم انسان بودن با چاشنیِ تخصص و تعهد!!

 

به فرموده ی حضرت جواد علیه السلام:

هرکس بدون آگاهی کار کند، بیش از آنکه اصلاح کند، فساد به بار می آورد.«والسلام علی من التبع الهدی»