من کیم؟عبدِ گنه کار الهی العفو

من کیم؟بنده ی سربار الهی العفو


منم آنکس که نمک خورد و نمکدان بشکست

نه که یک مرتبه،بسیار الهی العفو


نفسِ من ول کُنِ من نیست،خدایا چه کنم؟

خسته ام زین همه آزار،الهی العفو


با گناهی که ز من سر زده،بینِ من و تو

چیده شد این همه دیوار الهی العفو


من زمین خورده ام و آمده ام توبه کنم

با چنین وضعِ اسفبار الهی العفو


بزنی یا نزنی مالِ توام جانِ علی

پس بیا رحم کن این بار الهی العفو


چیزی از سوختنِ من که نصیبت نشود

پس نجاتم بده از نار الهی العفو


مهربانی کن و این بار مرا نیز ببخش

ذوالکرم،حضرتِ غفّار،الهی العفو


زیرِ چترِ کرمت آمده ام ربِّ کریم

با علی،حیدرِ کرّار،الهی العفو


ای خدای علی و فاطمه،ای رحمتِ محض

میزنم در همه جا،جار الهی العفو


سوته دلان نوشت:

خدایا...

جانم را بگیر اما محبتت را نه!


حرف زدن با تنها کسیکه دلیل و بهانه نمیخواد،خداست!!«والسلام علی من التبع الهدی»