«سلام علی ابراهیم»

«سلام علی ال یاسین»

«سلام قولا من رب رحیم»

«سلام علی موسی و هارون»

«سلام علی نوح فی العالمین»

«سلام هی حتی مطلع الفجر»

«سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار»

 

سوته دلان نوشت:

سال 1394 مبارک...

از خداوندِ منان،سلامت، سعادت، تندرستی، صبر، آسایش و آرامش رو برای همه خواستارم...

خدایا؛مثلِ همیشه هرچی که به خیر و صلاحِ بنده هات هست،براشون در سالِ جدید، رقم بزن...
«والسلام علی من التبع الهدی»