چند روزی میشه که ایمیل پشتِ ایمیل، پیام پشتِ پیام به دستم میرسه که یک کتابِ قرآنِ جدید به دستِ آمریکایی ها ساخته شده به نامِ "مثلثِ توحید"...

فرستنده های این پیام هم به طورِ مرتب میگن باید از قرآنمون دفاع کنیم تا این کار پیش نره و بدونن ما رو قرآنمون تعصب داریم...!!

اینکه این خبر تا چه حد حقیقت داره بماند...

اما چیزی که به ذهنم رسید این بود که به فرض این خبر حقیقت داشته باشه، خب که چی؟!

حالا کتابِ مثلث بسازن یا مربع، وقتی من بهش عمل نمی کنم دیگه چه فرقی میکنه که چی باشه؟!

وقتی سالی 1 بار از سرِ توفیقِ اجباریِ ماه رمضون میرم سراغش دیگه چه فرقی میکنه که چی باشه؟!

وقتی خوندنش هیچ تاثیری رو اخلاقم نداره چه فرقی داره چی باشه؟!

وقتی اعتقاداتم پر رنگ نمیشه دیگه چه فرقی داره چی باشه؟!

وقتی توحیدم ضعیفه و هر مشکلی که دارم به خدا نسبتش میدم، دیگه فرق نمیکنه کتاب چی باشه!!

اصلا من به شخصه بهشون پیشنهاد میدم "شش ضلعی" بسازن، مثلث که سهله...!!

کاش تعصب روی چیزی داشته باشم که ازش شناخت داشته باشم!!

 

"ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم و انه لکتاب عزیز * لا یاتیه الباطل من بین یدیه و لا من خلفه تنزیل من حکیم حمید"

کسانیکه به این کتاب (قرآن) زمانیکه برایشان آمد کافر شدند (بدانند) که این کتاب قطعاً شکست ناپذیر است * که هیچ گونه باطلی، نه از پیشِ رو نه از پشتِ سر، به سراغِ آن نمی آید، چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ی ستایش نازل شده است. / سوره فصّلت، آیات 41 و 42

 

سوته دلان نوشت:

خدایا سالِ جدید رو سالی قرار بده که بیشتر از قبل با کتابت آشتی باشم...

چراغی را که ایزد بر فروزد / هر آنکس پُف کند ریشش بسوزد...«والسلام علی من التبع الهدی»